Logotyp - Dom Kultury Mors

kapelmistrz: Marek Ruda

Miejska Orkiestra Dęta działa nieprzerwanie od 1959 roku. Przez 33 lata patronat nad zespołem sprawował Zakład Opon Samochodowych „STOMIL". Później pieczę nad nim przejął Urząd Miejski w Dębicy, od 1995 roku orkiestra działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Pierwszym dyrygentem był Mieczysław Poprawa, gospodarzem i tamburmajorem Tadeusz Wojciechowski. Od 1969 roku pałeczkę dyrygencką przejął Stanisław Świerk, a od 1970 r. gospodarzem jest Stanisław Tokarczyk. Na przestrzeni lat skład zespołu ulegał zmianie. W jego skład wchodzili i nadal wchodzą zarówno zawodowi muzycy: absolwenci akademii i szkół muzycznych, jak również amatorzy - ludzie rożnych profesji i zainteresowań. Członkowie orkiestry są także bardzo zróżnicowani wiekowo, to właściwie zespół wielopokoleniowy, grają tu całe rodziny, rodzice wraz ze swymi synami i córkami.

Orkiestra posiada bardzo szeroki repertuar od utworów muzyki klasycznej po utwory rozrywkowe. Poza tradycyjnymi przemarszami, koncertami dla mieszkańców miasta, Orkiestra bierze udział we wszystkich regionalnych uroczystościach państwowych i religijnych. Koncertuję też w wielu miastach południowo-wschodniej Polski, uświetniając różnorodne uroczystości. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia uczestnicząc w wielu przeglądach i konkursach, m.in. jest wielokrotnym laureatem wojewódzkich przeglądów Orkiestr Dętych w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie i Krakowie, a także Ogólnopolskich Konkursów Orkiestr Dętych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Poznaniu. Orkiestra uczestniczyła w telewizyjnym Turnieju Fabryk Oponiarskich (Dębica-Olsztyn) odbywającym się w Krakowie, a także w Turnieju Miast (Dębica-Kraśnik) otrzymując bardzo wysokie oceny krytyków muzycznych, m.in. Jerzego Waldorffa. Wraz z Kompanią Honorową Wojska Polskiego z Jednostki 3. Pułku Saperów im. Jakuba Jasińskiego w Dębicy obsługiwała wiele przysiąg i uroczystości patriotycznych i państwowych. Uczestniczyła we mszy polowej odprawianej w Tarnowie podczas trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, za co otrzymała szczególne podziękowania od tarnowskiej Kurii Diecezjalnej. Miejska Orkiestra Dęta koncertuje również poza granicami kraju, m.in. w Czechach, Słowacji, Francji, Belgii, Ukrainie i Węgrzech. Od jedenastu lat z orkiestrą występuje grupa mażoretek, złożona uczennic dębickich gimnazjów. Za działalność artystyczną orkiestra otrzymała na przestrzeni lat wiele odznaczeń,  wyróżnień i listów gratulacyjnych.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.