VIII PODKARPACKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH
„ZŁOTY GRYF” 2016

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, Tel. / fax. (014) 680 93 60

MIEJSCE:

Dom Kultury „Mors”, ul. Sportowa 28, Dębica

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Miejski Ośrodek Kultury ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, tel./fax: 14 680 93 60, 14 680 93 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Agnieszka Jackowska – Drożdż, tel. 14 670 31 67

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CELE PRZEGLĄDU:

 1. popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży
 2. kultywowanie polskich tradycji ludowych
 3. możliwość prezentacji nowych układów tanecznych
 4. możliwość konfrontacji z innymi zespołami
 5. wymiana nowych pomysłów związanych z tańcem i choreografią
 6. możliwość lepszego rozwoju tanecznego poprzez współzawodnictwo

 

KATEGORIE TANECZNE:

obowiązujące w obu kategoriach wiekowych - każdy zespół prezentuje się tylko
w jednej kategorii:

- formy różne

- taniec ludowy

 

KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria 7 – 12 lat

II kategoria 13 – 18 lat

 

 

KRYTERIA OCENY

Komisja sędziowska składa się z 3 jurorów specjalizujących się w różnych stylach. Oceniane będą:

 

 • technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,
 • ciekawość rozwiązań choreograficznych,
 • dobór i atrakcyjność kostiumów do choreografii
 • dobór muzyki
 • ogólne wrażenie artystyczne

 

PRZEBIEG

Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” przeprowadzony zostanie w ciągu dwóch dni:

09.04 2016 r. – formy różne

10.04.2016 r. – taniec ludowy

 

NAGRODY

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy miejsc oraz wyróżnienia. Najlepiej oceniony przez jury zespół otrzyma finansowa nagrodę GRAND PRIX.                                                         Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca br.
 2. Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń które wpłyną po wyznaczonym terminie.
 3. W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane do faktury.
 4. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Każdy zespół może zaprezentować do dwóch układów tanecznych, o łącznym czasie do 8 min. ( w przypadku zespołów ludowych – do 15 minut).
 6. Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu.
 7. W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzedniej   edycji - mogą wystąpić jako Gość Specjalny podczas przeglądu.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest wplata akredytacji w kwocie 15 zł. od osoby ( nie obejmuje opiekunów grup), przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy Nr konta Bank PKO S.A. o/Dębica 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 lub w kasie MOK.
 9. W przypadku wpłaty na konto prosimy o doręczenie potwierdzenia wpłaty

 

 

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Organizator zapewnia:
 2. a) salę widowiskową ze sceną o wymiarach 14 m x 8 m,
 3. b) garderoby dla zespołów,
 4. c) ekipę techniczną ( nagłośnienie, oświetlenie),
 5. d) zabezpieczenie medyczne ( pielęgniarka)
 6. Opiekunowie zespołów zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych w formacie CD – Audio lub MP3 na pendrive. Nagrania MP3 mogą zostać przesłane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do udziału w Przeglądzie zobowiązane są do ich przewiezienia i ubezpieczenia na koszt własny.
 8. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w festiwalu, udzielają organizatorowi zezwolenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 10. Uczestnicy przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora (Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy) prawa do rejestracji utworów, artystycznych wykonań podczas Przeglądu w zakresie ich:
 • nadawania oraz reemisji
 • publicznego odtwarzania
 • rejestracji telewizyjnej
 • utrwalenia
 • wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
 • wyświetlania
 • zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu.

 

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z przeglądu.

 

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia

Galeria zdjęć