IX PODKARPACKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH

„ZŁOTY GRYF”

 

REGULAMIN

 

 

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, Tel. / fax. (014) 680 93 60

 

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:

Dom Kultury “Mors”

11 marca 2017 r. - formy różne

12 marca 2017 r. - taniec ludowy

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica
tel./fax: 14 680 93 60, 14 680 93 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Agnieszka Jackowska – Drożdż, tel. 14 670 31 67

 

CELE PRZEGLĄDU:

- integracja i animacja środowiska tanecznego- popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych

- kultywowanie polskich tradycji ludowych

- przybliżenie dzieciom i młodzieży różnych form tańca

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami  tanecznymi

 

KATEGORIE TANECZNE:

obowiązujące w obu kategoriach wiekowych - każdy zespół prezentuje się tylko w jednej kategorii:

- formy różne

- taniec ludowy

 

 KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria 7 – 12 lat

II kategoria 13 – 18 lat

 

KRYTERIA OCENY

- opracowanie choreograficzne

- dobór repertuaru, muzyki, kostiumu

- poziom prezentacji

- ogólne wrażenie artystyczne

 

NAGRODY

Uczestników Przeglądu oceniać będzie profesjonalne 3-osobowe jury.

Przyznane zostaną nagrody 1, 2 i 3 w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

Najlepszy zespół Przeglądu otrzyma Grand Prix - nagrodę pieniężną.

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego br.

Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane do faktury.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy zespół może zaprezentować do dwóch układów tanecznych, o łącznym czasie do 8 min. (w przypadku zespołów ludowych – do 15 minut).

Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu.

W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzedniej edycji - mogą wystąpić jako Gość Specjalny podczas przeglądu.

Warunkiem uczestnictwa jest wplata akredytacji w kwocie 15 zł od osoby (nie obejmuje opiekunów grup), przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy Nr konta Bank PKO S.A. o/Dębica 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 lub w kasie MOK.

W przypadku wpłaty na konto prosimy o doręczenie potwierdzenia wpłaty.

 

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 Organizator zapewnia:

  1. a) salę widowiskową ze sceną o wymiarach 14 m x 8 m,
  2. b) garderoby dla zespołów,
  3. c) ekipę techniczną ( nagłośnienie, oświetlenie),
  4. d) zabezpieczenie medyczne ( pielęgniarka)

 

Opiekunowie zespołów zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych w formacie CD – Audio lub MP3 na pendrive. Nagrania MP3 można  przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do udziału w Przeglądzie zobowiązane są do ich przewiezienia i ubezpieczenia na koszt własny.

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w festiwalu, udzielają organizatorowi zezwolenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z przeglądu.

Program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie: www.mokdebica.pl

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia

 

Galeria zdjęć