X PODKARPACKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH

„ZŁOTY GRYF”

 

REGULAMIN

 

 

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, Tel. / fax. (014) 680 93 60    

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Dom Kultury „Mors”, ul. Sportowa 28
30 marca 2019 r. - formy różne
31 marca 2019 r. - taniec ludowy
 
BIURO ORGANIZACYJNE:
Dom Kultury i Kino „Kosmos”, ul. Lisa 3, 39-200 Dębica,
tel. 14 680 93 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Agnieszka Jackowska – Drożdż, tel. 605 425 202

CELE PRZEGLĄDU:
- integracja i animacja środowiska tanecznego- popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
- kultywowanie polskich tradycji ludowych
- przybliżenie dzieciom i młodzieży różnych form tańca
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi
i młodzieżowymi zespołami  tanecznymi

KATEGORIE TANECZNE:
obowiązujące w obu kategoriach wiekowych - każdy zespół prezentuje się tylko w jednej kategorii:
- formy różne
- taniec ludowy: zespoły artystycznie opracowane i autentyczne

KATEGORIE WIEKOWE:
I kategoria 7 – 12 lat
II kategoria 13 – 19 lat
 
KRYTERIA OCENY:
- opracowanie choreograficzne
- dobór repertuaru, muzyki, kostiumu
- poziom prezentacji
- ogólne wrażenie artystyczne

NAGRODY:
Uczestników Przeglądu oceniać będzie profesjonalne 3-osobowe jury.

Przyznane zostaną nagrody 1, 2 i 3 w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

Najlepszy zespół Przeglądu otrzyma Grand Prix - nagrodę pieniężną.

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia
oraz wpłata akredytacji w kwocie 20 zł od osoby (nie obejmuje opiekunów grup), przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy: Bank PKO S.A. o/Dębica 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca br.

Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W ramach akredytacji organizator zapewnia ciepły posiłek grupie i instruktorowi.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane do faktury.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy zespół może zaprezentować do dwóch układów tanecznych, o łącznym czasie do 8 min. (w przypadku zespołów ludowych – do 15 minut).

Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu.

W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzedniej  edycji - mogą wystąpić jako Gość Specjalny podczas przeglądu.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia:
    a) salę widowiskową ze sceną o wymiarach 14 m x 10 m,
    b) garderoby dla zespołów,
    c) ekipę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie),
    d) zabezpieczenie medyczne (pielęgniarka)

Opiekunowie zespołów zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych w formacie MP3 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do udziału
w Przeglądzie zobowiązane są do ich przewiezienia i ubezpieczenia na koszt własny.

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w festiwalu, udzielają organizatorowi zezwolenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z przeglądu.

Program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie: www.mokdebica.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia

 

Galeria zdjęć