Wielki sukces zanotowali na swoim koncie członkowie zespołu „Igloopolanie”. Na XV Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Pasikonik” w Mielcu „Mali Igloopolanie” zdobyli I miejsce, ich starsi koledzy z grupy młodzieżowej – II miejsce.

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbył się doroczny XV Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik”. W przeglądzie wzięło udział kilkanaście zespołów ludowych w dwóch kategoriach wiekowych z województw Polski południowo-wschodniej. Dębicę w tym przeglądzie reprezentował Miejski Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”: „Mali Igloopolanie” oraz „Igloopolanie” grupa młodzieżowa. Obie grupy są pod opieką Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

„Mali Igloopolanie” wystąpili w I kategorii wiekowej. Zaprezentowali taniec „Krakowiak Narodowy”. Zrobili najlepsze wrażenie na jury i w konsekwencji I miejsce wśród 6 zespołów biorących udział w konkursie. Choreografem grupy jest Kinga Jurek. Tańczyli w Mielcu: Maria Chęciek, Kinga Rusin, Izabela Ciurkot, Jagoda Stanek, Magdalena Pociask, Klaudia Lesiak, Emilia Retmańczyk, Wiktoria Bielatowicz, Małgorzata Łaba, Gabriela Ligęska, Miłosz Ciurkot, Piotr Ślęzak, Błażej Zygmunt, Kacper Kocaba, Kacper Janowski, Jan Tabasz, Hubert Łaba, Hubert Krupa, Filip Cieśla, Michał Ćwik.

W II kategorii wiekowej - „Igloopolanie”- grupa młodzieżowa pokazali „Tańce Lubelskie”, zdobywając drugie miejsce. W tej kategorii brało udział 5 zespołów tanecznych. Choreografem zespołu jest Kacper Jurek. Jego podopieczni, którzy tak dobrze zaprezentowali się w Mielcu to: Weronika Czapiga, Donata Maziarka, Gabriela Lis, Dagmara Niedbalec, Kinga Madej, Julia Radziszewska, Wiktoria Kędzior, Patrycja Szczepańska, Michał Chmura, Daniel Podgórski, Karol Bonar, Michał Cielec, Robert Reguła, Bartłomiej Stanek, Dawid Ćwik, Jakub Raś.

 

 

Ogromną zasługę w sukcesie „Igloopolan” mają opiekunowie artystyczni grupy. Prócz choreografów małżeństwa Kingi i Kacpra Jurków, akompaniator Stanisław Wiktor, przepisywanie nut Zenon Piękoś. Perfekcyjnie o piękne kostiumy dba od lat Krystyna Wiktor. Kierownikiem zespołu jest Zdzisław Worek.

Warte podkreślenia jest to, że zdobycie nagród w Mielcu jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji Miejskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Wszystkich tancerzy cechuje duża dojrzałość artystyczna. Zawsze bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, próbach, konkursach i przeglądach. Z ogromną dumą propagują polską kulturę ludową, stając się również ambasadorami Dębicy i Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Wyróżniają się przy tym nie tylko umiejętnościami tanecznymi i śpiewaczymi, ale i wysoką kulturą osobistą.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Galeria zdjęć