Logotyp - Dom Kultury Mors

12 zloty gryf

XII FESTIWAL TAŃCA
ZŁOTY GRYF

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica
tel. 14 680 93 60    

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
Dom Kultury "Mors", ul. Sportowa 28
16 marzec 2024 r. - formy różne
17 marzec 2024 r. - taniec ludowy
 
BIURO ORGANIZACYJNE:
Dom Kultury "Śnieżka", ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica,
tel. 14 696 93 10, e-mail: konkursy@mokdebica.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Agnieszka Jackowska-Drożdż, tel. 605 425 202

CELE PRZEGLĄDU:
- integracja i animacja środowiska tanecznego
- popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
- kultywowanie polskich tradycji ludowych
- przybliżenie dzieciom i młodzieży różnych form tańca
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami  tanecznymi

KATEGORIE TANECZNE:
- formy różne
- taniec ludowy: zespoły artystycznie opracowane i autentyczne

KATEGORIE WIEKOWE:

FORMY RÓŻNE:
I kategoria 7-11 lat
II kategoria 12-15 lat
III kategoria 16-19 lat

TANIEC LUDOWY:
I kategoria 7-12 lat
II kategoria 13-19 lat

KRYTERIA OCENY:
- opracowanie choreograficzne
- dobór repertuaru, muzyki, kostiumu
- poziom prezentacji
- ogólne wrażenie artystyczne

NAGRODY:
Uczestników Przeglądu oceniać będzie profesjonalne 3-osobowe jury.

Przyznane zostaną nagrody 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

Szczególnie wyróżniająca się grupa otrzyma GRAND PRIX – nagrodę pieniężną.

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia
oraz wpłata akredytacji w kwocie 30 zł od osoby (nie obejmuje opiekunów grup), przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy:
Bank PKO S.A. o/Dębica 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego br.

Organizator nie będzie uwzględniał zgłoszeń, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane do faktury.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list w związku z dużą ilością zgłoszeń.

Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny – czas do 6 min, ludowe do 20 min.

Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu.

Każdy zespół może prezentować się tylko w jednej kategorii wiekowej.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Organizator zapewnia:
    a) salę widowiskową ze sceną o wymiarach 14.5 x 11 m,
    b) garderoby dla zespołów,
    c) ekipę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie),
    d) zabezpieczenie medyczne (pielęgniarka)

Opiekunowie zespołów zobowiązani są do dostarczenia podkładów muzycznych w formacie mp3 drogą mailową na adres: konkursy@mokdebica.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione podczas Przeglądu.

Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do udziału w Przeglądzie zobowiązane są do ich przewiezienia i ubezpieczenia na koszt własny.

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z przeglądu.

Program Przeglądu zostanie opublikowany na stronie: www.mokdebica.pl

Pliki do pobrania

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.