SALA WIDOWISKOWA
(14,5 x 11 m)

cała sala - 598 miejsc
5.000 zł + VAT

1/2  sali - 334 miejsca
3.500 zł + VAT

Spektakle edukacyjno- teatralne dla dzieci i młodzieży:            

cała sala - 598 miejsc
2.500 zł + VAT/ spektakl

1/2  sali - 334 miejsca
2.000 zł + VAT/ spektakl

Spotkania, konferencje
1.000 zł + VAT/godzina

 

SALA BALETOWA

Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
50 zł + VAT/godzina

W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne
(grupy oraz pojedyncze pary)
60 zł + VAT/godzina

MAŁA SALA BALETOWA
35 zł + VAT/godzina

SALA KONFERENCYJNA
60 miejsc

Konferencje, cele edukacyjno-profilaktyczne, organizacje pokazów oraz spotkań
100 zł + VAT/godzina

 

Galeria zdjęć