SALA WIDOWISKOWA
856 miejsc

1. Cała sala
- 2400 zł + VAT

2. ½ sali (416 miejsc)
- 1500 zł + VAT

3. Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
- 1000zł + VAT/spektakl

4. Spotkania, konferencje
- 400 zł + VAT/hSALA BALETOWA

1. Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
- 35 zł + VAT/h
(możliwa obniżka do kwoty 30 zł + VAT/h w przypadku stałej współpracy z formacjami artystycznymi)

2. W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne (grupy oraz pojedyncze pary)
- 40 zł + VAT/h

3. Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
100 zł + VAT/h

 

SALA KONFERENCYJNA
60 miejsc

Konferencje, cele edukacyjno-profilaktyczne, organizacja pokazów oraz spotkań
- 60 zł + VAT/h

 

Galeria zdjęć