Welcome to MOK Dębica   Click to listen highlighted text! Welcome to MOK Dębica Powered By GSpeech

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń znajdujących się na parterze Domu Kultury "Mors" Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

1. Warunki złożenia oferty

Złożenie oferty w formie wypełnionego formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i koncepcją funkcjonowania lokalu. Wzór „Formularz ofertowy” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.mokdebica.pl w zakładce „WYNAJEM POMIESZCZEŃ”.

Warunki zgłoszenia oferty są zawarte w regulaminie przetargu, na wynajem lokalu w Domu Kultury „Mors”, ul. Sportowa 28 (załącznik 1 do ogłoszenia).

2. Termin złożenia oferty

Oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w zamkniętej kopercie z napisem - „OFERTA NA WYNAJEM LOKALU W DOMU KULTURY „MORS” - UL. SPORTOWA 28 W DĘBICY” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, ul. Sportowa 28 w Dębicy (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30).

Termin składania ofert upływa dnia 2 marca 2021r., o godz 12.00.
Oferty niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert:
a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2021r, o godz. 10.00.
b) Oferty oceniane przez Komisję Przetargową pod względem: proponowanej wysokości czynszu oraz koncepcji wykorzystania pomieszczeń.
c) Wynik postępowania podany będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

4. Do ogłoszenia dołączone są załączniki:

Załącznik nr 1 - Regulamin przetargu

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - rzut lokalu

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech