5 grudnia br. plac budowy na modernizację Domu Kultury ,,Mors” w Dębicy został oficjalne przekazany wykonawcy inwestycji - Przedsiębiorstwu Budowlano-Usługowemu HAND-BUD Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk symbolicznie przekazał zwycięzcy przetargu na przebudowę i modernizację ,,Morsów” – prezesowi zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego HAND-BUD Sp. z o.o. Janowi Chmurze umowę inwestorską, czym zainaugurowano rozpoczęcie prac modernizacyjnych domu kultury.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za zaangażowanie i duży wkład pracy podczas przygotowania projektu. Słowa wdzięczności skierował również do przedstawicieli Województwa Podkarpackiego oraz Radnych Rady Miejskiej. ,,Dzięki determinacji i staraniom Pana Stefana Bieszczada Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego możemy cieszyć się taką dużą dotacją. Przedstawicielom Rady Miejskiej dziękuję, że na ostatniej sesji podnieśli rękę nad zwiększoną kwotą, którą miasto przeznaczy na remont Domu Kultury ,,Mors”, co daje nam gwarancję, że obiekt zostanie szybko odnowiony” powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk.

Umowa w sprawie dofinansowania tej inwestycji z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6 milionów złotych została podpisana 31 maja br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy z udziałem Burmistrza Miasta Mariusza Szewczyka, Radnego Województwa Podkarpackiego Stefana Bieszczada, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Jana Borka i pracowników wydziałów zajmujących się przygotowaniem wniosku. Inwestycja nosząca nazwę „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych” zostanie sfinansowana ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln zł,  w tym wartość dofinansowania to 6 mln zł.

Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD Sp. z o.o. ,,Nic lepszego nie mogło się zdarzyć tej inwestycji, temu miastu jak firma, która wygrała ten przetarg. Po pierwsze jest to firma z Dębicy, po drugie to firma z bardzo dobrą renomą, zaświadczyć o tym mogą inwestycje o podobnym charakterze, które zostały zrealizowane. Poza tym znam ludzi z tej firmy, są to osobowości i jestem przekonany, że chociaż napotkają różne problemy, to na pewno będą rozwiązywać je profesjonalnie” powiedział podczas przekazania placu budowy Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczad.

W ramach projektu wykonany zostanie zakres prac budowlano – instalacyjnych, który obejmie między innymi: przebudowę sali widowiskowej - obniżenie sceny, obniżenie fosy dla orkiestry przed sceną, powiększenie kieszeni scenicznych, zmianę gabarytów i geometrii widowni amfiteatralnej - podniesienie konstrukcji (cała widownia), budowę widowni amfiteatralnej na całej długości sali widowiskowej, położenie nowych okładzin ściennych, okładzin akustycznych, nowego dachu spełniającego obowiązujące przepisy cieplne, docieplenie ściany zewnętrznej, wymianę stolarki drzwiowej, kompleksową przebudowę zaplecza scenicznego z garderobami. Z kolei zakres prac w ramach wyposażenia obejmie mechanikę sceny, nowe oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, kurtynę przeciwpożarową, fotele.

W obiekcie przebudowane zostaną również instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, a w sali zamontowana zostanie klimatyzacja. Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Zostanie wykonana również instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przebudowane zostaną też projektownia multimedialna, sterownia dźwięku, sterownia oświetlenia, korytarz, powstaną dwie kasy, a także punkt gastronomiczny. Obiekt przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych – zamontowane zostaną specjalne udogodnienia, jak podjazdy, podnośniki oraz dwie windy, jedna przy wejściu głównym przy klatce schodowej, druga do sali kinowej od strony lodowiska. Na widowni będzie 598 miejsc. Powstanie również ścianka mobilna dzieląca salę w przypadku korzystania z kina (w kinie będzie 264 foteli). W ramach projektu poprawione zostanie również zagospodarowanie terenu przed budynkiem - posadzone zostaną między innymi ozdobne krzewy.

Wizualizacja

źródło: debica.pl

 

Galeria zdjęć