Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Dębicy, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu, Dowódca Batalionu Obrony Terytorialnej w Dębicy zapraszają na spotkanie otwarte dla kandydatów do TSW, które odbędzie się 19 czerwca br., o godz.17.00, w Domu Kultury "Mors" przy ul. Sportowej 28 w Dębicy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawi punkt informacyjny i będzie przyjmować wnioski oraz zapozna osoby chcąca wstąpić do TSW z warunkami naboru.

Do wniosku należy dołączyć ksero: dowodu osobistego i świadectwa posiadanego wykształcenia lub dyplomu, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. kopia prawa jazdy).

Na powyższym spotkaniu Dowódca bOT w Dębicy zapozna kandydatów z warunkami wstąpienia do służby, zadaniami jakie realizuje TSW, należnościami jakie otrzymają pełniący służbę żołnierze, uprawnieniami oraz wyposażeniem i uzbrojeniem a także z terminami szkolenia żołnierzy TSW. Natomiast przedstawiciel WKU omówi zasady i przebieg rekrutacji do TSW oraz wymagane dokumenty wymagane dla kandydatów chcących wstąpić do tej formy służby wojskowej oraz terminy komisji rekrutacyjnej dla kandydatów.

 

 

Galeria zdjęć